วิดีโอตัวอย่างการสอน
 
วิดีโอตัวอย่างการสอน
   
ชีววิทยา อ.เอกฤทธิ์
ฟิสิกส์ อ.ธวัชชัย
คณิตศาสตร์ ครูพี่ต้อม
อังกฤษ ครูกุ๊กไก่
 
วิทย์ ม.ต้น