คอร์สเรียนส่วนตัว (ESL)
ชีววิทยา อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์
คณิตศาสตร์ ครูพี่ต้อม
ฟิสิกส์ อ.ธวัชชัย
ภาษาอังกฤษ อ.กุ๊กไก่
ภาษาไทย อ.แมน
วิทย์โอเน็ต อ.แกละ
วิทย์ ม.ต้น
คณิตศาสตร์ ม.3