Promotion


 

 

• สมัครวิชาชีววิทยาแบบแพ็ค รับส่วนลดเพิ่ม 10% (ลดจากราคาโปรโมชั่นที่ลดแล้วในโบรชัวร์) 

• สมัครวิชาฟิสิกส์แบบแพ็ค รับส่วนลดเพิ่ม 10% (ลดจากราคาโปรโมชั่นที่ลดแล้วในโบรชัวร์)


• สมัครวิชาอังกฤษแบบแพ็ค รับส่วนลดเพิ่ม 10% (ลดจากราคาโปรโมชั่นที่ลดแล้วในโบรชัวร์)

• สมัครวิชาคณิตศาสตร์แบบแพ็ค รับส่วนลดเพิ่ม 20% (ลดจากราคาโปรโมชั่นที่ลดแล้วในโบรชัวร์) 

• สมัครวิชาเคมีแบบแพ็ค รับส่วนลดเพิ่ม 30% (ลดจากราคาโปรโมชั่นที่ลดแล้วในโบรชัวร์) 

• สมัครวิชาเคมีแบบแยกบท รับส่วนลดเพิ่ม 20% (ลดจากราคาโปรโมชั่นที่ลดแล้วในโบรชัวร์)


• เฉพาะคอร์สเรียนส่วนตัว (ESL) เท่านั้น  • ระยะเวลา Promotion วันนี้ – 15 ต.ค. 62 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ยูเรก้าทุกสาขา

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด