แนะนำการเรียน
อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์ วิชา ชีววิทยา
 
 
ดูวิดีโอตัวอย่างการสอน คลิก!!
 
 

 
 
คอร์สสอนสด
 คอร์สเรียนส่วนตัว (ESL)
(เริ่มใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

 
 
 
  
แนะนำการเรียน
- คอร์สเรียน ม.ต้น
- วิทยาศาสตร์
- อ.วราภัค วิชา ภาษาอังกฤษ
- อ.กันยารัตน์ และ อ.สมบัติ วิชา คณิตศาสตร์
- อ.ธวัชชัย วิชา ฟิสิกส์
- อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์ วิชา ชีววิทยา
- อ.เศรษฐกาณต์ วิชา คณิตศาสตร์
- ดร.ธเนศ และ อ.อภิรนันต์ฐภาดา วิชา ภาษาไทย
- อ.ขนิษฐา วิชา ภาษาอังกฤษ
ดูทั้งหมด