วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียน คอร์สส่วนตัว (ESL)
 
 

วิธีการรับสมัครเรียน


             1. โอนเงินค่าเรียนตามที่ระบุในโบรชัวร์ 
 
                                                       
             (กรณีรอบสอนสด และรอบDVD ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนโอนเงิน)
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนเงิน
 

* วิธีการสมัครเรียนในข้อ 2.2.3 *

  
2. ส่งสลิปทาง FAX ,E-MAIL หรือ LINE  ไปยังสาขาที่เรียนภายในสองวัน
    โดยกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • ID (สำหรับนักเรียนเก่า)
  • รหัสคอร์สที่น้องสมัคร
  • เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
  • e-mail address
3. นำ "สำเนาใบโอนเงิน"
    ยื่นที่สาขาที่เรียน ในวันแรกของการเรียน
 
 
 
วิธีการสมัครเรียน
- สมัครเรียน คอร์สเรียน Online
- สมัครเรียน คอร์สส่วนตัว (ESL)
- สมัครเรียน คอร์สสด และ DVD
ดูทั้งหมด