วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียน คอร์สสด และ DVD


เปิดรับสมัคร คอร์สสดและDVD เทอม2

สาขาสยามกิตติ์ และ สาขาวิสทุธานี
 
 วิธีการรับสมัครเรียน

 
            1. โอนเงินค่าเรียนตามที่ระบุในโบรชัวร์ 
 
(กรณีรอบสอนสด และ
รอบDVD ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนโอนเงิน)
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนเงิน

 

สำหรับราคาโปรโมชั่นต่างๆ และ สาขาศรีนครินทร์ (Haha Mall)


2. ส่งสลิปทาง FAX, E-MAIL หรือ LINE ไปยังสาขาที่เรียนภายในสองวัน
    โดยกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • ID (สำหรับนักเรียนเก่า)
  • รหัสคอร์สที่น้องสมัคร
  • เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
  • e-mail address
3. นำ "สำเนาใบโอนเงิน"
    ยื่นที่สาขาที่เรียน ในวันแรกของการเรียน
 
 


 
 
 
วิธีการสมัครเรียน
- สมัครเรียน คอร์สเรียน Online
- สมัครเรียน คอร์สส่วนตัว (ESL)
- สมัครเรียน คอร์สสด และ DVD
ดูทั้งหมด