คอร์สเรียนส่วนตัว (ESL)
ชีววิทยา อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์
ESL EurekaBio
                                                     * เริ่มใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2563


 
คอร์สเรียนส่วนตัว (ESL)
- ภาษาไทย อ.แมน
- คณิตศาสตร์ ครูพี่ต้อม
- คณิตศาสตร์ ม.3
- ภาษาอังกฤษ อ.กุ๊กไก่
- ชีววิทยา อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์
- ฟิสิกส์ อ.ธวัชชัย
- วิทย์โอเน็ต อ.แกละ
- วิทย์ ม.ต้น
ดูทั้งหมด